Menu Główne » Produkty » Regały chłodnicze
witamy Regały chłodnicze

REGAŁY CHŁODNICZE

Regały chłodnicze to urządzenia przeznaczone do
przechowywania
produktów spożywczych oraz napojów
w sklepach, na stajach
benzynowych, supermarketach
czy innych punktach usługowych.
Regały naszej produkcji
charakteryzują się wysoką jakością
energooszczędnością
oraz możliwością dopasowania do każdej
powierzchn
i również poprzezłączenie w ciągi.